Kaggs gård AB

29 maj 2022

Jörgen Engberg

29 maj 2022

Jonas Olsson

29 maj 2022

John Somajo

29 maj 2022

Hansagård AB

29 maj 2022

Stenastorp – Smensgård

29 maj 2022

Bo Gunnarsson

11 april 2022

Dan Pettersson

11 april 2022

Jönsgårds växtodling

11 april 2022