Färskpotatisodlare i Slättaröd

Ute på Bjärehalvön i nordvästra Skåne, färskpotatisens mecka med närheten till Båstad ligger Johns gård Slättaröd. Namnet Slättaröd har den förmodligen fått för att den ligger nära Slättaröd. Området Slättaröd är rikt på fornlämningar i form av gravhögar, stensättningar och boplatser.

JOHN SOMAJO

Själva gården är byggd någon gång på 1800-talet och John köpte den 2004. Gårdens tidigare ägare odlade potatis för Långås och när John köpte gården fortsatte han med det. När den första potatisen tas upp kokas den och äts tillsammans med sill. Tack vare den lätta sand och grusjorden på gårdens marker lämpar det sig bra för färskpotatis, de sorter han valt 2014 är Swift, Solist och Magda. Totalt odlades potatis på nio ha mark.

Förutom potatis odlar John rödbetor och vall och har även amkor på gården.

John Somajo
Odlarkod: JSO