Töringe och Ansagård

I Vinberg, nordost om Falkenberg i ett kuperat landskap med uppodlad slättbyggd ligger Dan Petterssons gårdar, Töringe och Ansagård.

Gården Töringe är från 1800-talet och har funnits i Dans ägo sedan 1990. Den andra gården Ansagård är från 1920-talet. Gården köptes av Dans far 1969 och sedan dess har det odlats potatis där.

Långås Potatis Odlare Dan Pettersson

DAN PETTERSSON

Jorden som odlingarna ligger på innehåller lera och de ligger så att det är svårt att nå dit med bevattning. Därför har Dan valt att hålla sig till potatissorten Belana, vilken även klarar ett varierande väder.

Förutom potatis, odlar Dan på gårdarna, spannmål, lin, raps samt frövall för rödklöver. Det finns även ett hundpensionat , Pettsons hundpensionat som Dan och hans fru Ulla driver, samt några hästar.

Dan Pettersson
Odlarkod: DP