Jönsgård

I Vinberg, nord ost om Falkenberg i ett kuperat landskap med uppodlad slättbyggd finns David Bengtssons gård Jönsgård.

Långås Potatis Odlare David-Bengtsson

DAVID BENGTSSON

Jönsgård är en släktgård och David tillhör femte generationen. Det var hans farfars farfar Bengt Ludvig som köpte den 1904. Då var Bengt Ludvig nyligen hemkommen från Amerika dit han hade utvandrat fem år tidigare. Gården har sedan gått från far till son. När Bengt Ludvig köpte den var jorden mager och obrukbar, men han tog upp märgel (en form av kalksten som användes som jordförbättrare) och jorden har blivit en sandig jord med mindre inslag av lera. En jord som passar till potatis. Däremot har det inte alltid odlats potatis, det är något som David tagit upp igen 2013. De sorterna David valt att satsa på är Gala och Belana, två fasta vinterpotatisar. Till Långås potatis har David levererat sedan 2014.

Förutom potatisodlingar förekommer det även annan växtodling så som spannmål, oljeväxter, och konservärtor. Växtodlingen är främst till för foder åt grisarna på gården men David odlar också en del brödvete.

David Bengtsson
Odlarkod: JÖN