Gustav och Inger Skyggeson, Stenastorp

Gården Stenastorp är belägen ca. 1 mil öster om Falkenberg i Halland. Gården ägs och brukas av Gustav och Inger Skyggeson sedan 1992, då de övertog fastigheten efter Ingers föräldrar.

Gustav som har läst till lantmästare arbetade tidigare på Hushållningssällskapet i Halland som växtodlingsrådgivare. Inger arbetar halvtid på LRF konsult i Falkenberg.

Gården som ligger rel. högt i en av Hallands många typiska dalgångar omfattar 55 ha åker och 3 ha betesmark. Jordarten beskrivs som lerig mo med rel. stor variation inom olika skiften.
Inriktningen är typisk för Halland, växtodling i kombination med normal djurhållning. Växtodlingen är inriktad på spannmål, potatis och viss areal vall.

Gustav Skyggeson
Odlarkod: GS