Familjen Skyggeson, Stenastorp

Gården Stenastorp är belägen ca. 1 mil öster om Falkenberg i Halland. Gården ägs och brukas av Gustav och Inger Skyggeson sedan 1992, då de övertog fastigheten efter Ingers föräldrar. Nu är också deras två söner, Johan och Fredrik, delägare i familjeföretaget och går in som nästa generation.

JOHAN SKYGGESON OCH FREDRIK SKYGGESON

Gården som ligger relativt högt i en av Hallands många typiska dalgångar omfattar 55 ha åker och 3 ha betesmark. Jordarten beskrivs som lerig mo med relativt stor variation inom olika skiften.

Inriktningen är typisk för Halland, växtodling i kombination med normal djurhållning. Växtodlingen är inriktad på spannmål, potatis och viss areal vall. Potatisen som odlas är bland annat Belana, Gala och Queen Anne.

Gustav Skyggeson
Odlarkod: GS