Bjerrome Säteri med anor från 1400-talet.

Strax utanför Falkenberg i Vessigebro ligger Bjerrome säteri, Magnus gård. Gården har anor från medeltiden. Det finns uppgifter från 1400-talet att riksrådet Åke Axelson Thott ägde den, dåvarande ägaren till Hjuleberg. Till säteriet hörde flera gårdar och det var till säteriet bönderna kom för att göra sina dagsverken fram till den agrara revolutionen under 17-1800-talet (uppgifter hämtade från Sveriges hembygdsförbunds hemsida). Det var inte förrän 1940 säteriet kom i Magnus släkts ägo då hans farfars far köpte stället.

MAGNUS PETTERSSON

På gården odlas det potatis och har gjorts sedan mitten av 1980-talet. När det börjades odla potatis var det också till Långås potatis den levererades. Magnus levererar även potatis till Estrella för chipstillverkning. De potatissorter Magnus odlar är Belana och King Edward. King Edward har det blivit för att det är en stor efterfrågan på den potatisen. Jorden potatisen sätts i är sand och lerjord.

Förutom potatis odlar Magnus också spannmål, konservärtor och majs samt bedriver också mindre skogsbruk.

Magnus Pettersson
Odlarkod: MP