Höst och vinterpotatisodlare, Söndregård

Med fågelområdet Morups Tånge som närmsta granne odlar Lars-Erik med familj potatis sedan många år. De lätta sandjordarna nära kusten är utmärkta för odlingen.

Langas Potatis Odlare Lars-Erik Larsson

LARS-ERIK LARSSON

Med tidiga sorter som kan skördas redan från mitten av augusti kombinerat med vintersorter får gården lång tid för skörd. Potatis, spanmål och smågrisar är gårdens tre ben. Varje år odlas 10 till 12 ha potatis av bland annat sorterna Belana, Gala och King Edward.

Lars-Erik Larsson
Odlarkod: LEL