Notering

Noteringspriserna avser SMAK Klass 1

Notering Gula fasta sorter

Datum Kulor Medel Överstor Samtaget Kommentar
2017-11-01 2,00 2,00 0   40-65
2017-12-04 2,50 2,50     40-65
           
           
           
           


Notering King Edward

Datum Kulor Medel Överstor Samtaget Kommentar
2017-11-01 1,00 2,85 0,50   40-63
2017-12-04 1,00 3,00 0,50   40-63
Kulor -35 = 0,00          


Under "Kommentar" framgår sorteringsstorlek för Medel.